Najczęściej zadawane pytania

 

W jaki sposób Venta nawilża?


Walce obracające się w wodzie mają łączna powierzchnię 4,2 m2. Kiedy suche powietrze trafia pomiędzy walce, z powierzchni czynnej odparowywana jest woda i tak dowilżone powietrze emitowane jest następnie do pomieszczenia. W chwili gdy pomieszczenie osiągnie odpowiedni poziom wilgotności, woda przestaje odparowywać. Tym sposobem wykluczono możliwość przewilżenia.

 

W jaki sposób Venta oczyszcza?


Zanieczyszczenia z powietrza takie jak: kurz, pyłki i dym zostają wciągnięte i przepuszczone przez rotujące walce. Zanieczyszczenia przylepiają się do mokrej powierzchni walców i spłukane osadzają się na dnie basenu. Jednak tylko czysta woda odparowuje. Zgromadzone w basenie zanieczyszczenia usuwamy co 10-14 dni.

 

Kiedy najlepiej używać Ventę?


Venta może pracować ciągle 24 godziny na dobę. Jej używanie zależy od potrzeb indywidualnych. Ponieważ Venta jest urządzeniem energooszczędnym, koszty zużycia prądu są bardzo niskie nawet gdy używamy jej przez całą dobę.

 

Jaki poziom wilgotności możemy uzyskać i jak często należy uzupełniać wodę?


W zależności od warunków uzyskamy 40-55% wilgotności względnej. Czynniki wpływające na poziom wilgotności to: ogrzewanie/chłodzenie, rozkład mieszkania i jego wyposażenie, cyrkulacja powietrza i ilość wody w urządzeniu. W przesuszonych pomieszczeniach przez pierwsze dni użytkowania zaobserwujemy wzmożone odparowywanie wody czemu może towarzyszyć niższy poziom wilgotności.

 

Czy otwarte okna i drzwi zewnętrzne wpływają na efektywność pracy Venty?


Urządzenie pracuje najskuteczniej w pomieszczeniach zamkniętych - podobnie jak klimatyzacja! Drzwi wewnętrzne mogą zostać otwarte - poprawi to wymianę powietrza między pokojami.

 

Czy poziom wody w basenie może przekroczyć osie walców?


Basen może pomieścić 10 l wody (LW44). Skuteczność urządzenia jest tylko trochę niższa przez pierwsze godziny. Pamiętaj: im większa powierzchnia czynna walców, tym wyższa skuteczność nawilżania i oczyszczania. Przekroczenie osi walców grozi zakamienieniem i uszkodzeniem przekładni.

 

Czy niezbędne jest stosowanie Środka higienicznego Venta?


Tak. Środek higieniczny zapobiega gromadzeniu się twardych i trudnych do usunięcia osadów mineralnych - łatwo je potem wypłukać przy wymianie wody. Dodatkowo środek higieniczny wzmaga skuteczność urządzenia tworząc na walcach warstewkę wody (zamiast "zroszenia"), dzięki czemu wykorzystuje każdy cm2 powierzchni czynnej walców. Środek higieniczny eliminuje także nieprzyjemne zapachy.

 

Co się stanie gdy woda wyparuje całkowicie, a urządzenie pracuje nadal?


Związany środkiem higienicznym brud i kurz z powietrza pozostaje na dnie zbiornika. Urządzenie nie ulegnie uszkodzeniu, ale nawilża i oczyszcza tylko gdy jest w nim woda.

 

Czy musimy dodać środek higieniczny Venta po całkowitym wyschnięciu zbiornika?


Nie, ponieważ składniki środka higienicznego są nielotne i pozostają w urządzeniu w postaci suchej substancji. Wystarczy nalać świeżej wody by rozpuścić aktywny Środek higieniczny . Jedna dawka środka higienicznego chroni urządzenie przed osadami wapniowymi przez 10-14 dni.

 

Co zrobić gdy urządzenie nie pracowało przez dłuższy okres czasu?


Po prostu poddaj je gruntownemu czyszczeniu za pomocą oczyszczacza/odkamieniacza Venta. Wskazówka: dokonaj tego przed planowanym nieużywaniem Venty, dzięki czemu osady w urządzeniu nie zdążą wyschnąć i stwardnieć.

 

Jak najlepiej czyścić Ventę?


Co 10-14 dni wytrzyj basen wilgotną gąbką. Opłucz walce i ewentualnie przetrzyj je szczoteczką bądź gąbką. Okresowo używaj oczyszczacza/odkamieniacza Venty. Za każdym razem dbaj by silnik nie był narażony na kontakt z wodą. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi.

 

W jaki sposób działa środek higieniczny Venta?


Środek higieniczny Venta jest kombinacją substancji czynnych, które zapewniają nienaganną pracę oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza Venta przez dłuższy czas. Zapobiega tworzeniu się osadów wapniowych i wzmaga proces odparowania dzięki zmniejszaniu napięcia powierzchniowego wody. Równomiernie rozprowadza na płytkach walca warstewkę wody (zamiast "zroszenia"), dzięki czemu urządzenie może nawilżać i oczyszczać powietrze w sposób bardziej optymalny.

 

Czy Środek higieniczny Venta ulega rozpadowi biologicznemu?


Substancje czynne środka higienicznego Venta ulegają biodegradacji. Proces ten można zaobserwować w ciągu 10-15 dni czasu stosowania środka. Pozostałe substancje dodatkowe i produkty ich reakcji to substancje występujące w naturze, które nie oddziałują szkodliwie na środowisko. Resztki wody przy wymianie mogą być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

Wyniki testów kationowych środków powierzchniowo-czynnych: OECD test potwierdzający:>90%, metoda: OECD 302 A Test zmodyfikowany SCAS:> 99%; czas trwania testu: 7 dni; metoda: OECD 302 A Wydzielanie CO2: 95,5% ; łatwo ulegają biodegradacji; czas trwania testu: 28 dni; metoda: OECD 301 B

 

Czy Środek higieniczny Venta jest szkodliwy?


Ponad dziesięcioletnia praktyka udowodniła, że Środek higieniczny Venta-Airwasher całkowicie sprawdził się w urządzeniach do oczyszczania powietrza, co w praktyce oznacza brak jakichkolwiek negatywnych skutków dla zdrowia. Wręcz przeciwnie, wiele osób cierpiących na alergie na pyłki i kurz używa oczyszczaczy powietrza przez cały rok - również poza okresem upałów.

 

Jak należy przechowywać Środek higieniczny Venta ?


Środek higieniczny Venta należy przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i ciemnym.

 

Jaka jest trwałość Środka higienicznego Venta?


Trwałość produktu: 2 lata Po otworzeniu butelki Środek higieniczny Venta należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.

 

Jak odczytać datę produkcji Środka higienicznego Venta?


Data produkcji wydrukowana jest na dole etykiety środka higienicznego. Przykład: CH.:2010411-1 2010 > rok 41 > tydzień 1 > dzień tygodnia - poniedziałek -1 > nr seryjny czyli wyprodukowano w 2010, 41 tydzień, poniedziałek = 11.10.2010 Termin ważności - 2 lata.

 

Czy osad w dolnej części urządzenia i na walcach zakłóca działanie oczyszczacza powietrza?


Nie. Wszelkie pozostałości w dolnej części urządzenia oraz na wielopłytkowych walcach (biały, zielono-żółty lub brązowy osad) NIE mają negatywnego wpływu na poprawne funkcjonowanie oczyszczacza powietrza. Użycie dodatkowego środka higienicznego Venta gwarantuje prawidłową higieniczną pracę urządzenia.

 

Jak należy dozować środek higieniczny Venta?


Wodę w urządzeniu należy zmieniać co 14 dni. Dawkę środka higienicznego dodaje się tylko przy wymianie (a nie przy uzupełnianiu) wody. Skala dla danego typu urządzenia znajduje się na tylnej stronie butelki.

 

zamów terazzadaj pytanie